Maak een afspraak

Cursus: Gezonde en productieve koeien met weinig eiwit!

In samenwerking met agrarisch adviesbureau Boerenverstand start Kernpraktijken Rundvee in juni 2022 met het cursusaanbod ‘Gezonde productieve koeien met weinig eiwit!’. Met behulp van subsidie van het ministerie van LNV is het mogelijk om deze cursus over duurzame landbouw en gezonde koeien voor een grote groep veehouders over heel Nederland aan te bieden.

 

Waarom:
Er is momenteel veel gaande rond stikstof en overige duurzaamheidsvraagstukken. Het is nog onduidelijk waar het beleid heen gaat en wat dit voor bedrijven betekend. Wat wel zeker is, is dat de prijzen voor grondstoffen als kunstmest en krachtvoer enorm zijn gestegen. Het zal dus altijd lonen om de eiwitvoorziening scherp af te stellen, veel weidegras te benutten en stikstofverliezen zoveel mogelijk te beperken. Het is wel belangrijk dat de diergezondheid en productie op peil blijft. Daarom heeft Kernpraktijken Rundvee samen met Boerenverstand het initiatief genomen om een studieprogramma aan te bieden. Tijdens dit programma gaan we in groepsverband onder begeleiding van uw dierenarts en onafhankelijke experts op het gebied van rantsoenen, weidegang en economie, aan de slag met dit onderwerp. Veehouders krijgen concrete tips en adviezen voor hun bedrijf aangereikt.

Opzet:
25 landelijke veehoudergroepen van 10 veehouders verdeeld over de 15 praktijken van Kernpraktijken Rundvee. Het programma ziet er als volgt uit:
– 4 landelijke webinars voor de deelnemende veehouders + dierenartsen van de 15 praktijken, 3 als voorbereiding op de bijeenkomsten in het veld en 1 afsluitend webinar. De webinars blijven de gehele projectperiode beschikbaar.
– Na ieder webinar een fysieke bijeenkomst op één van deelnemende bedrijven per veehoudergroep, begeleid door een dierenarts van de praktijk + externe expert

1. Basis relatie tussen stikstof, veevoeding en diergezondheid
· Basisprincipes benutten van eigen ruwvoer
· Kwaliteit van gras / verbeteren ruwvoerkwaliteit
· Eiwit, stikstof en diergezondheid
2. Stikstof, veevoeding en diergezondheid in de stalperiode
· Verschillende grondstoffen in het winterrantsoen
· Hoe stuur ik bij met ruwvoer en krachtvoer?
· Het vinden van een optimale eiwitvoorziening om verliezen te voorkomen.
3. Stikstof, veevoeding en diergezondheid in de weideperiode
· Maximale ruwvoeropname uit weidegras
· Bijvoedering en sturen op ureum

De rode draad in dit project is een aantal kengetallen waarmee de relatie tussen stikstofbenutting en diergezondheid meetbaar (stikstof overschot, ruw eiwit in het rantsoen, diergezondheidskengetallen, MPR kengetallen etc). De praktijken zullen deze gegevens van de deelnemers verzamelen en gebruiken in het project.

Planning:

1. Basis relatie tussen stikstof, veevoeding en diergezondheid
· Webinar Juni 2022
· Praktijkbijeenkomsten Juni-sept 2022

2. Stikstof, veevoeding en diergezondheid in de stalperiode
· Webinar Oktober 2022
· Praktijkbijeenkomsten Okt – Dec 2022

3. Stikstof, veevoeding en diergezondheid in de weideperiode
· Webinar Februari 2023
· Praktijkbijeenkomsten Feb-Apr 2023

4. Eindbijeenkomst April 2023

Interesse? Opgave via uw eigen dierenarts. Ook voor vragen over het programma en de planning.

Let op: er is een maximaal aantal groepen dus wees er snel bij!

Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar

7 dagen per week onder de volgende nummers:

Gezelschapsdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 01

Buiten openingstijden:

0900-7763332

Landbouwhuisdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Paarden

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Gezelschapsdieren

Spreekuur maandag t/m vrijdag:
Alleen op afspraak van 8:30 tot 17:00 uur
Dinsdagavond op afspraak van 18.30-19.30 uur
Zaterdag op afspraak van 09.00-10.30 uur

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag apotheek open van 9.15-11.00 uur

Landbouwhuisdieren

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m zaterdag 08.00-09.00 uur
Verder alleen op afspraak

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-09.30 uur

Altijd op de hoogte?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Nieuwsbrief

Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum

Rondweg 78
8091XK Wezep

Route