Kleine Knagers

de Kleinste Knagers

In tegenstelling tot de konijn- en haasachtigen, is de groep van de knaagdieren een vrij diverse qua samenstelling. De kenmerken die ze gemeen hebben, zijn de doorgroeiende snijtanden, die zeer lange open wortels hebben. De kiezen groeien niet bij alle knaagdieren door.
Sommige knaagdieren zijn echte groepsdieren, terwijl andere knaagdieren het beste alleen gehouden kunnen worden.
Daarnaast zijn er echte alleseters in de groep, die naast plantaardig voedsel ook echt wel wat dierlijke voedingsstoffen nodig hebben (ratten en muizen), echte planteneters (cavia, chinchilla), maar ook een paar soorten die er tussenin zitten, en het prima doen zonder dierlijke voedingsstoffen, behalve in situaties waarin meer energie nodig is, zoals bijvoorbeeld de dracht en de zoogtijd (hamster, gerbil).
Gemiddeld genomen is de levensduur een stuk korter dan bij de konijnen, maar ook deze wisselt sterk tussen de soorten.
Door deze verschillen zijn er ook nogal wat verschillen tussen de soorten voor wat betreft huisvestings- en voedingseisen, voortplanting en eventuele gezondheidsproblemen. Hierboven proberen wij voor de meest gehouden soorten een korte introductie te geven en de meest voorkomende gezondheidsproblemen aan te stippen.