Gebitsreiniging

Professionele gebitsreiniging

Onder een professionele gebitsreiniging wordt de behandeling onder algehele narcose verstaan, waarbij tandplak en tandsteen volledig wordt verwijderd van alle gebitselementen (tanden en kiezen). Alle elementen worden eerst handmatig en vervolgens met ultrasone apparatuur gereinigd en alle eventuele pockets (Onder bepaalde omstandigheden zal de tandplak de kans krijgen om dieper in de ruimte tussen de tand en gingiva  te komen. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt de pocket genoemd.) worden opgemeten en ontdaan van subgingivale (onder het oppervlak zittende) tandplak en/of tandsteen. Vervolgens worden alle elementen gepolijst met speciale apparatuur. Uiteraard worden alle bevindingen genoteerd en bewaard.

Hoe verloopt een gebitsbehandeling bij DGC Boven-Veluwe

-Pre-anestetisch onderzoek: ziektegeschiedenis en een goed onderzoek van het hart en eventueel controle van bloedwaarden voor het onder narcose brengen van uw dier. Tijdens dit onderzoek bekijkt de dierenarts in welke “narcosecategorie” uw huisdier valt. Voor elke “narcosecategorie” is er een specifieke premedicatie en narcose.

-Vervolgens krijgt uw dier een premedicatie. Hierdoor wordt uw dier wat rustiger, maar gaat het nog niet van slapen. Premedicatie is een kalmerend middel soms gecombineerd met pijnstilling.

-Als de premedicatie is ingewerkt beginnen we met het aanbrengen van een braunule, dit geeft een directe toegang tot de bloedbaan.

-Wanneer de braunule is geplaatst, kunnen we het narcosemiddel rechtstreeks in de bloedbaan toedienen. Hierdoor “slaapt” uw dier vrijwel direct.

-De volgende stap is het aanbrengen van een tube in de luchtpijp, waardoor wordt voorkomen dat er bloed en vies spoelwater in de longen lekt. Via de tube krijgt uw dier gasnarcose en extra zuurstof. Dankzij het aanbrengen van een tube kunnen we  uw dier nauwkeurig in de gaten houden via de monitor.

-Nu kunnen we starten met de gebitsreiniging, allereerst onderzoeken we de mondholte en het gebit van uw dier

-Het grove tandsteen wordt verwijderd met behulp van een tang.

-Daarna worden de elementen grondig gereinigd met de ultrasoon reiniger (snel trillend apparaat)

Door gebruik te maken van hoog frequente trillingen worden de tanden en kiezen schoongetrild. Hier komt warmte bij vrij en daarom moet er waterkoeling gebruikt worden waarbij een waternevel vrijkomt.

-Na het verwijderen van het tandsteen wordt bekeken of er aantasting is van één of meerdere elementen waardoor die verwijderd zouden moeten worden. Indien dit aan de orde is wordt dit element, afhankelijk van het aantal wortels, in kleine stukken gezaagd met behulp van een tandheelkundige boor. Zo kunnen de elementen gemakkelijker worden verwijderd.

Het trekken van tanden en/of kiezen doen we alleen als het strikt noodzakelijk is en beter voor uw dier. Ervaring leert echter dat dieren met pijnlijke tanden in de bek vaak na extracties(trekken van een element) van deze elementen met minder pijn naar huis keren dan dat ze oorspronkelijk gekomen zijn. Dit is vaak merkbaar door beter/meer/anders eten, maar ook soms in veranderd gedrag.

-Nadat alle tanden en kiezen schoon zijn gemaakt, is het tijd om de elementen te polijsten. Ons polijstmateriaal is in cupjes verpakt. Voor iedere patiënt een nieuw cupje. Er wordt gebruik gemaakt van een lowspeedboor waarin een polijstboor geplaatst wordt. Deze draait rond en de polijstpasta schuurt het glazuur van de elementen extra schoon en glad. Hierdoor kan er minder snel nieuwe tandsteen en/of tandplak aanhechten.

-Nazorg: dit is misschien wel het belangrijkst van de gehele behandeling. U dient zich te realiseren dat ook na een professionele gebitsreiniging zich binnen 24 uur weer tandplak vormt. Dit is een natuurlijk fenomeen dat niet te voorkomen is. Om de nieuwe vorming van tandsteen tegen te gaan is het dus absoluut noodzakelijk om na de reiniging regelmatig het gebit van uw dier te poetsen.

Wie voert de gebitsbehandeling uit?

De gebitsbehandeling wordt uitgevoerd door een ervaren assistente die opgeleid is om gebitsbehandelingen uit te voeren. Daarnaast wordt er regelmatig nascholing gevolgd om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen

Wat kost een professionele gebitsreiniging?

Een secure professionele gebitsreiniging is veel werk en is dan ook niet goedkoop.

Een goed uitgeruste kliniek kost geld, maar dit komt direct ten goede van de patiënt. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in apparatuur om uw dier tijdens narcose nauwlettend te kunnen monitoren en de modernste narcose middelen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat uw huisdier zo min mogelijk bijwerkingen ondervindt en de kans op complicaties tot een minimum beperkt worden.

Het is belangrijk dat u kritisch informeert naar wat uw dierenkliniek kan toevoegen aan de zorg voor uw huisdier. Wordt er volgens de laatste inzichten gewerkt en zijn de materialen hierop afgestemd? Hoe wordt de ondersteuning tijdens een opname of operatie georganiseerd?

Wilt u meer informatie over de kosten en inhoud van een gebitsbehandeling bij uw huisdier, neem dan telefonisch contact met ons op via tel nr: 038-3766201

 

Dit is onztandheelkundige unite tandheelkundige unit. Van links naar rechts: ultrasoon reiniger, afzuigtube, driewegspuit (water/lucht/spray), low speed boor (hierop is de polijstboor geplaatst) en de high speed boor

 

 

 

 

Narose apparaatVoor, tijdens en na de operatie controleren we continu de gezondheidstoestand van de patiënt en zorgen we voor een adequate anesthesiediepte en pijnstilling. Hiervoor hebben we de beschikking over geavanceerde apparatuur, zoals een anesthesiemonitor. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld: de bloeddruk; de hoeveelheid zuurstof in het bloed; en het anesthesiemiddel in de in- en uitademingslucht continu in de gaten houden

 

 

tandsteen verwijderen handmatigInstrumenten voor handmatige tandsteen verwijdering

 

 

 

 

Deze hondhond ligt klaar voor ok ligt klaar voor de gebitsbehandeling, u ziet de braunule in de voorpoot, de tube is aangebracht en aangesloten op het “bewakingsapparaat”

 

 

 

 

Het verwijderen verwijderen handmatig tandsteenvan de grote stukken tandsteen

 

 

 

 

 

ultrasone

Het verwijderen van tandsteen met behulp van de ultrasone reiniger

 

 

 

 

Het polijstenpolijsten