Maak een afspraak

Maatregelen Coronavirus

Update maatregelen in verband met Coronavirus

In verband met de strengere maatregelen die vanuit de Overheid opgelegd zijn in het kader van het vermijden van onnodige contacten en verdere verspreiding van het virus, zijn ook wij genoodzaakt aanvullende maatregelen te nemen.

Voor de duidelijkheid zetten wij onze maatregelen ten behoeve van uw gezondheid en die van onze medewerkers voor u op een rij.

Voor Gezelschapsdieren:

 • Er is geen inloopspreekuur evenals dat het avondspreekuur vervalt.
 • De zaterdagopenstelling is gekoppeld aan de weekenddienst van de praktijk.
 • Bij uw bezoek aan de praktijk aan de Rondweg 78 mag u uitsluitend in en na overleg door maximaal één andere persoon begeleid worden.
 • Er mogen zich maximaal drie personen in de wachtruimte bevinden.
 • Als u ziet dat er zich drie personen als klant in de wachtruimte bevinden, wacht u buiten.
 • Bij binnenkomst in de praktijk mag zich niet meer dan één persoon in de entreé bevinden.
 • U desinfecteert uw handen bij binnenkomst.
 • Wij schudden geen handen.
 • U houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar en maakt gebruik van de daartoe aangewezen zitplaatsen.
 • Alleen u en uw huisdier worden tot de praktijkruimtes toegelaten.
 • Tijdens het spreekuur worden de dieren vastgehouden door de paraveterinair en niet door de eigenaar.
 • Heeft klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, kortademigheid, keelpijn of koorts dan wel een combinatie daar van én u heeft een afspraak op de praktijk, dan verzoeken wij u deze afspraak te laten verzetten.
 • Wij bieden een telefonisch consult aan waarmee wij u wellicht ook kunnen helpen.
 • Voor spoedgevallen blijven wij voor u bereikbaar en beschikbaar.
 • Er vinden voorlopig geen direct noodzakelijke entingen plaats. Uitzondering zijn puppy’s of aantoonbaar noodzakelijk eventueel rabiës/KC (geldige reden), gebitten met rotte elementen en spoed OK.
 • Bestellingen vinden telefonisch plaats .

 

Voor Landbouwhuisdieren

 • Voor Landbouwhuisdieren geldt dat geplande afspraken die aan wettelijke tijdslimieten gebonden zijn (bv vaccinaties, vernieuwen bedrijfsplannen e.d.), alsmede bedrijfsbegeleiding gewoon door gaan.
 • De dierenartsen van Landbouwhuisdieren zullen zoveel als mogelijk de normale werkzaamheden voor de veehouders blijven uitvoeren. Zij zullen daarbij de voorschriften die gelden voor onze medewerkers volgen.
 • Bij het maken van een afspraak vragen de assistentes Landbouwhuisdieren in hoeverre er een aanwijsbaar vermoeden van mogelijke besmetting met het coronavirus op het bedrijf aanwezig is.

 

Bij nieuwe afspraken/planning wordt door de assistentes gevraagd:

 • In hoeverre de afspraak verband houdt met wettelijke tijdslimieten
 • In hoeverre de afspraak verband houdt met spoedgevallen en alle zieke dieren
 • Of de afspraak geen verband houdt met voorgaande en om die reden de afspraak uitgesteld kan worden.
 • Of er mogelijk sprake is of kan zijn van een aanwijsbaar vermoeden van coronaverschijnselen op het bedrijf in verband met het risico op mogelijke besmetting.

 

 • Wij schudden geen handen.
 • Bij het bedrijfsbezoek kunnen zich inclusief de dierenarts, maximaal drie personen in dezelfde ruimte bevinden, tenzij dit uit praktisch oogpunt niet mogelijk is.
 • Tussen de personen onderling is minimaal 1,5 meter afstand tenzij dit uit praktische overwegingen niet mogelijk is.
 • Dierenartsen zijn bevoegd ter voorkoming van wederzijds risico deze maatregelen strikt te hanteren en zonodig de werkzaamheden te staken indien het niet naleven van de overheidsrichtlijn een persoonlijk risico gaat vormen.
 • Zo nodig werken de dierenartsen, als het werken tijdens het bedrijfsbezoek mogelijk een risico gaat vormen voor hen, in en/of met beschermende middelen.
 • Veehouders worden verzocht om, teneinde de balie zo min mogelijk te gebruiken, de bestellingen telefonisch te doen.
 • De Dap-O-Theek bus rijdt niet, maar onze dienstverlening blijft. Er wordt als service nog steeds, maar wel uitsluitend op bestelling, op de normale route en dagen gereden en bezorgd. Bestellingen kunnen per mail of telefonisch opgegeven worden. Bestellingen worden in de praktijk klaar gemaakt en vervolgens aan huis afgeleverd.

Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar

7 dagen per week onder de volgende nummers:

Gezelschapsdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 01

Buiten openingstijden:

0900-7763332

Landbouwhuisdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Paarden

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Gezelschapsdieren

Spreekuur maandag t/m vrijdag:
Alleen op afspraak van 8:30 tot 17:00 uur
Dinsdagavond op afspraak van 18.30-19.30 uur
Zaterdag op afspraak van 09.00-10.30 uur

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag apotheek open van 9.15-11.00 uur

Landbouwhuisdieren

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m zaterdag 08.00-09.00 uur
Verder alleen op afspraak

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-09.30 uur

Altijd op de hoogte?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Nieuwsbrief

Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum

Rondweg 78
8091XK Wezep

Route