Landbouwdieren

Weinig kans op een ernstige leverbotbesmetting

 

Ondanks de vele leverbotslakken in het voorjaar heeft de droogte in mei, juni en juli gezorgd dat er vooral in West-Nederland tot half november weinig leverbotproblemen worden verwacht. In een strook van midden Utrecht naar Noordoost-Groningen is in leverbotgebieden vanaf begin september een groter risico voor een leverbotbesmetting.

De Werkgroep Leverbotprognose adviseert om op bedrijven waar vorig jaar een leverbotbesmetting heeft plaatsgevonden en in leverbotgebieden in de strook van midden Utrecht naar Noordoost-Groningen vanaf begin oktober te controleren of de schapen een infectie hebben opgelopen. Dit is mogelijk door middel van bloedonderzoek van minimaal vijf lammeren ouder dan 5 maanden. Het advies is om alleen te behandelen als een diagnose is gesteld.

Om een leverbotbesmetting te voorkomen is het voor alle gevoelige diersoorten verstandig om de dieren te verweiden naar hooggelegen en goed ontwaterde percelen.

Voor meer informatie over leverbot en de voorlopige leverbotprognose: www.gddiergezondheid.nl