Landbouwdieren

Jaarlijkse voorlichtingsavond schapen en geiten

DierGezondheidsCentrum Boven-Veluwe organiseert haar jaarlijkse voorlichtingsavond voor schapen- en geitenhouders op dinsdag 16 februari. Er zijn op een aantal gebieden nieuwe ontwikkelingen geweest, welke op deze avond aan u worden gepresenteerd. Als eerste worden de nieuwste inzichten rondom het bestrijden van rotkreupel besproken naar aanleiding van een groot onderzoek van het NSFO. Bij DGC Boven Veluwe zijn de vaccinatiedagen geïntroduceerd, welke we graag voor u toe willen lichten. Als laatste behandelen we de normale fysiologie van de dracht en de afwijkingen hierin, welke kunnen leiden tot een abortus. Hierbij zal ruimschoots aandacht geschonken worden aan de nieuwe mogelijkheden van abortusdiagnostiek

Aan het einde van de avond is er ruimte voor discussie, gevolgd door een hapje en een drankje. Reden genoeg om deze avond vrij te houden! Kom op dinsdag 16 februari om 19.45 uur naar dorpshuis “de Heerdt”, Schiksweg 27 te Oosterwolde (Gld). Aan deelname zijn geen kosten verbonden en vooraf aanmelden is niet nodig.