Landbouwdieren

Leverbot bij kleine herkauwers

De hoge temperaturen van afgelopen winter zorgden ervoor dat de ontwikkeling van leverbotinfecties is doorgegaan. Dit is een situatie die niet eerder is vastgesteld.
De Werkgroep Leverbotprognose adviseert schapenhouders om extra op hun dieren te letten en bij twijfel gepoold mestonderzoek uit te laten voeren.
Bij onverwachte sterfte is het raadzaam om dieren voor pathologisch (sectie) onderzoek aan te bieden.
Bedrijven in de van oudsher bekende leverbotgebieden hebben hun dieren mogelijk al in het najaar behandeld. Later kunnen deze dieren opnieuw zijn geïnfecteerd en ook voor deze dieren geldt bovenstaand advies.

Bron Veehouder & Veearts april 2016