Landbouwdieren

Studieavond rund dinsdag 9 januari 2018

U bent op dinsdag 9 januari 2017 van harte welkom op de jaarlijkse gezamenlijke rundveestudieavond georganiseerd door Agrifirm en DiergezondheidsCentrum Boven-Veluwe in Oosterwolde.

Aan het begin van de avond zal Sieto van Houten, ondernemerscoach bij Agrifirm Exlan, u meenemen in de actualiteit van het fosfaatrechtenstelsel. De fosfaatwetgeving bepaalt namelijk in belangrijke mate de kaders waarmee gewerkt kan worden. Wat is mogelijk in het fosfaattijdperk? Welke stappen kunt u nemen in 2018? Aansluitend hierop schetst Lucas Talsma, specialist voeding, de voorwaarden qua management en voeding voor het maximale resultaat binnen deze kaders.

Na de pauze zal Marcel Drint, dierenarts en klauwverzorger, u inzicht geven in de klauwgezondheid van onze veestapel. Marcel werkt bij DAP Nijkerk-Wellensiek en is mede oprichter van het Nederlands Klauw Gezondheids Centrum (NKGC).

Graag tot ziens op deze rundveestudieavond!

Met vriendelijke groete,

DierGezondheidsCentrum Boven-Veluwe
Agrifirm Feed