Overige medewerkers

Praktijkmanager Astrid van Veldengeiten

Ik ben Astrid van Velden en woon samen met mijn man en twee zoons in het Overijsselse Hardenberg. Naast mijn gezin en werk heb ik een passie voor hardlopen. Ik mag graag de loopschoenen aantrekken om gebaande en ongebaande paden te belopen. Dit zie ik ook terug in mijn werk als Praktijkmanager bij DierGezondheidsCentrum Boven-Veluwe.
De functie van Praktijkmanager is nog redelijk nieuw binnen de veterinaire wereld.
Veranderende wetgeving en regulering, andere verwachtingspatronen van cliënten, toename van kennisniveau van diereigenaren, veranderende arbeidsverhoudingen en arbeidsethos zijn een aantal voorbeelden van ontwikkelingen die steeds meer gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijkvoering.
Hoewel de veterinaire wereld voor mij een ‘nieuwe wereld’ was, komt mijn ervaring met het stroomlijnen en managen van processen en mensen mij nog altijd goed van pas. Door als “buitenbeentje zonder veterinaire opleiding”, de niet-veterinair technische processen te organiseren en te structureren kunnen de dierenartsen en de assistenten zich vooral bezighouden met hetgeen zij het liefst doen nl. diergezondheidszorg. Hiermee kan ik vanuit mijn rol een steentje bijdragen aan ons motto: “Gezonde dieren van een tevreden eigenaar”.

 

Financiële administratie Alien van den BoschKonijn

Sinds mei 2008 werkzaam als assistente op de boekhouding voor twee dagdelen per week. Ik ben opgegroeid op een boerderij, tussen de koeien, varkens, katten en honden (en muizen). Als kleuter wilde ik aan tafel niet eten. Mijn ouders maakten zich zorgen, totdat ze erachter kwamen dat ik gezellig met de koeien veekoek at. Ik voel me dan ook prima thuis binnen de praktijk en het is fijn om naast het gezin een aantal uren te werken met gezellige collega’s. Het is nooit saai; er gebeurt altijd wel wat bijzonders.

 

Financiële administratie Wilma Rouwelerkat1