Hittestress

Een belangrijk aandachtspunt voor melkvee in de zomer is hittestress. Koeien hebben het liefst een temperatuur tussen -5 en +18°C; vanaf 21°C kunnen ze al last van de warmte hebben. De oorzaak van hittestress is een combinatie van een te hoge temperatuur en luchtvochtigheid. Hoe vochtiger het is, hoe minder warmte de koeien aankunnen. Onderstaande grafiek geeft dit goed weer.

 Grafiek hittestress

Verschijnselen die op kunnen treden bij hittestress zijn:

 • snelle en pompende ademhaling
 • zweten en speekselen; hierdoor verliest de koe veel vocht en bicarbonaat en dit leidt tot een verhoogd risico op pensverzuring
  • extra wateropname
  • verminderde droge stof-opname (tot 22%!)
  • twee tot drie uur per dag minder liggen; staand kunnen koeien hun warmte makkelijker kwijt
  • verminderde melkproductie
  • verminderde weerstand met als gevolg uier- en klauwproblemen

Bij temperaturen tussen de 21 en 25 graden zult u nog maar weinig van deze verschijnselen merken, maar vanaf 21 graden en een luchtvochtigheid van 90% is er al sprake van lichte hittestress. In Nederland zijn er van mei tot september gemiddeld 2-15 hittestress dagen per maand. Gelukkig zijn er maatregelen die u kunt nemen om bovengenoemde nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken:

 • zorg voor voldoende schaduw in de wei
 • zorg voor voldoende en grote waterbakken met schoon en fris water
 • voedingsmaatregelen: vaker voeren in kleine porties zodat het voer minder opwarmt, de krachtvoergift verminderen en 200 gram bicarbonaat per koe per dag bijvoeren om pensverzuring tegen te gaan
 • dakisolatie; de lucht onder niet-geïsoleerde daken is al snel 10 graden warmer
 • het dak koelen met water
 • de koeien koelen met ventilatoren (eventueel in combinatie met een sproei-installatie)

Het  21 graden actieplan dat ontwikkeld is door het UiergezondheidsCentrum Nederland (UGCN) vindt u hier.

 

* Foto koe met parasol