Parasieten

De belangrijkste parasitaire aandoeningen bij rundvee zijn maagdarmwormen, longwormen en leverbot.

Maagdarmwormen
Een maagdarmworminfectie bij melkvee resulteert in een verminderde groei en melkproductie, diarree en een verhoogde gevoeligheid voor andere infecties door een verminderde weerstand. Maagdarmwormen zijn vooral van belang in het eerste weideseizoen en in mindere mate in het tweede weideseizoen. Een wormbesmetting kan, afhankelijk van het seizoen, aangetoond worden via bloed-, mest- of tankmelkonderzoek. Vraag uw dierenarts om advies hierover!

Door uw jongvee te ontwormen op het juiste moment en met het juiste middel, kunt u schade bij melkvee voorkomen. De manier waarop jongvee ontwormd dient te worden, is afhankelijk van onder andere de volgende factoren:

  • het moment van naar buiten gaan
  • de lengte van de beweidingsperiode
  • de frequentie van verweiden
  • de beweidingsgeschiedenis van de percelen

Door naar al deze factoren te kijken, kunnen we een bedrijfsspecifiek ontwormadvies geven. Hierdoor is het mogelijk uw (jong)vee genoeg weerstand te laten opbouwen tegen wormen zonder de nadelige gevolgen van een wormbesmetting. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met één van de rundveedierenartsen of ernaar vragen tijdens een bedrijfsbezoek.

Longwormen
LongwormDe laatste jaren zien we niet alleen bij jongvee, maar ook bij volwassen melkkoeien in het najaar steeds meer problemen als gevolg van longworm. De belangrijkste symptomen van een longwormbesmetting zijn hoestende koeien (droge hoest, tong uit de bek) en groeivertraging bij het jongvee en een verminderde melkproductie bij het melkvee. Bij een ernstige besmetting kunnen de koeien benauwd zijn door longontsteking en zelfs doodgaan. De diagnose kan gesteld worden op basis van de symptomen, bloedonderzoek en/of mestonderzoek. Als u uw koeien verdenkt van een longwormbesmetting, neem dan contact met ons op.

Door op de juiste manier te ontwormen, worden de ontwormingsmiddelen efficiënt ingezet, waardoor de kosten beperkt blijven en de kans op resistentie-ontwikkeling  tegen deze middelen zo klein mogelijk is.

De GD, faculteit diergeneeskunde en Wageningen Universiteit hebben de wormsleutel ontwikkeld, een handig hulpmiddel waarmee u door het beantwoorden van enkele vragen een goed ontwormadvies krijgt. Deze wormsleutel vindt u hier.