Uiergezondheid

Bacteriologisch onderzoek (B.O.) melk
Als u koeien met uierontsteking of een hoog celgetal heeft of het tankcelgetal is te hoog, dan is het verstandig om de melk van deze koeien te laten onderzoeken op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Wij kunnen dit onderzoek in ons eigen laboratorium uitvoeren. Een assistente, Sarienke Barneveld, en een dierenarts worden twee keer per jaar door GD bijgeschoold om  kennis en vaardigheden op dit gebied up-to-date te houden. Zo kunnen we op een betrouwbare manier onderzoeken welke bacteriën  verantwoordelijk zijn voor de klacht(en) en voor welke antibiotica de gevonden bacteriën gevoelig zijn. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 2-3 werkdagen en u krijgt de uitslag per telefoon en/of per mail. Hierbij krijgt u ook een behandeladvies. Als u bij ons een abonnement heeft, krijgt u de uitslagen ook nog teruggekoppeld met de bedrijfsbegeleiding, zodat de begeleidend dierenarts u kan adviseren over preventieve maatregelen om uierontsteking te voorkomen.

Wij raden aan om, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, jaarlijks van 5-10 koeien met uierontsteking en van 5-10 hoog celgetalkoeien melk in te sturen voor  bacteriologisch onderzoek. Zo krijgt u een goed beeld van welke bacteriën op uw bedrijf een rol spelen en voor welke antibiotica deze gevoelig zijn. Een handige werkwijze is om van iedere koe met uierontsteking vóór de behandeling een monster te nemen en dit in te vriezen. Als de koe niet goed reageert op de behandeling kunt u later alsnog de melk insturen. Daarnaast kunt u op deze manier een aantal monsters verzamelen en tegelijk door ons laten onderzoeken.

Belangrijk voor een betrouwbare uitslag van het melkonderzoek is een juiste melkmonstername. Hoe u dit het best kunt doen, leest u hier.

Als u niet weet welk kwartier de oorzaak is van het hoge celgetal, kunt u gebruik maken van een kwartierenschaal en CMT-test. Hoe u Deze kunt uitvoeren, leest u hier.

Daarnaast hebben wij de beschikking over een DeLaval celgetalmeter, waarmee we op kwartier-, koe- of tankniveau het celgetal kunnen bepalen. Hiervan kunt u bijvoorbeeld gebruik maken als u wilt weten of een kwartier na behandeling genezen is of hoe hoog het celgetal is op het moment van droogzetten.

Om het melkonderzoek voor u te vergemakkelijken, hebben we melkboxjes voor u gemaakt. In deze boxjes zit alles wat u nodig heeft om een melkmonster op een goede manier af te nemen (buisjes, handschoenen, tepeldoekjes, watervaste stift, inzendformulier en een instructiekaart). Deze zijn beschikbaar voor 5 of 10 monsters en geven bovendien korting op het onderzoek!