Binnen onze praktijk vinden we een groot scala aan schapen- en geitenhouders. Veel schapen en geiten worden op meer of minder kleine schaal voor de hobby gehouden. Deze hobby kan variëren van iemand die voor de aardigheid een paar geitjes in de wei heeft tot iemand die fanatiek met zijn/haar dieren fokt om een zo rastypisch mogelijk schaap te krijgen.

Vervolgens zijn er de professionele schapenhouders en geitenhouders, die van de opbrengst van de producten van hun dieren moeten leven.

DGC Boven Veluwe probeert voor elke eigenaar en elk dier passende zorg te verlenen.

Deze zorg bestaat naast het behandelen van zieke dieren en het verlenen van geboortehulp ook uit preventieve zorg en voorlichting om er zo voor te zorgen dat de dieren gezond blijven. De werkzaamheden zijn dus zeer divers, hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

  • Behandeling van zieke dieren.
  • Verloskundige hulp.
  • Het opstellen van een passend ontwormingsschema.
  • Advies over vaccinaties. Bijvoorbeeld tegen rotkreupel, het bloed (Clostridium infectie) en zomerlongontsteking (Pasteurella infectie) bij het schaap. Bij de geit kan tegen het bloed (Clostridium infectie), zomerlongontsteking (Pasteurella infectie) en Paratbc worden gevaccineerd.
  • Advies over medicijngebruik.
  • Georganiseerde dierziektebestrijding. Denk bij het schaap aan de zwoegerziektebestrijding en het scrapiebestrijdingsprogramma. Bij de geit kennen we certificeringsprogramma’s voor CAE en CL.
  • Advies over klauwverzorging.
  • Advies over voeding.
  • Bedrijfsbegeleiding van onder meer melkgeitenhouderijen.

Elk jaar organiseert DGC Boven Veluwe een voorlichtingsavond. Op deze avond informeren we onze schapen- en geitenhouders over uiteenlopende onderwerpen.