Landbouwdieren

Varkens

Binnen onze praktijk mogen wij op zo’n 30 varkensbedrijven de veterinaire zorg verlenen.

De varkenshouderij heeft een lange periode van lage economische opbrengst gekend en daardoor zijn vele varkensboeren ermee gestopt.  Ook is de wet- en regelgeving zodanig aangescherpt, dat het vaak grote investeringen vroeg om het bedrijf te kunnen continueren.

De varkensbedrijven worden standaard 1 x per maand bezocht. Dit bezoek is verplicht en dient ter controle van besmettelijke ziekten. Natuurlijk worden tijdens deze bezoeken ook de verdere noodzakelijke handelingen verricht.

Deze handelingen bestaan in de regel uit:

  • Inspectie ronde over het gehele bedrijf
  • Verrichten van (al dan niet) verplichte entingen
  • Het afnemen van bloedmonsters ter controle van besmettelijke ziekten
  • Het behandelen van eventueel zieke dieren
  • Overleg over het medicijn gebruik

Ook in de varkenssector zien we een specialisatie van bedrijven; we onderscheiden:

  1. Opfokbedrijven: deze fokken jonge geltjes (vrouwtjes) of beren (mannetjes) op tot volwassen leeftijd
  2. Vermeerderingsbedrijven: hier zijn de zeugen aanwezig die zorgen voor òf de jonge opfokvarkens òf de jonge biggen bestemd voor de:
  3. Mestvarkensbedrijven: hier arriveren de biggen op een leeftijd van ongeveer 10 weken en op een leeftijd van ongeveer 6.5 maand zijn ze dan op hun slachtgewicht.