BovenVeluwe DierGezondheidsCentrum is de partner die u zoekt, als u veterinaire begeleiding van vleeskalveren nodig hebt.

— BovenVeluwe is in Nederland één van de grotere dierenartsenpraktijken die begeleiding van vleeskalverbedrijven aanbieden.

— Onze dierenartsen zijn werkzaam in midden en noord Nederland.

— Daarnaast zijn dierenartsen van BovenVeluwe ook betrokken bij sectoroverleg en verschillende vormen van onderzoek op het gebied van vleeskalveren.

— Doelstelling van onze dierenartsen is het continu verbeteren van onze kennis en kwaliteit, om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Daarbij vinden wij het ook van belang om het imago van de sector positief uit te dragen en waar mogelijk te verbeteren.

— Bovendien staan de dierenartsen van BovenVeluwe ook voor een maatschappelijk geaccepteerde kalverhouderij met oog voor volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn

Begeleiding
De dierenartsen van BovenVeluwe helpen u graag bij het optimaliseren van uw bedrijfsresultaten. In de begeleiding wordt aandacht gegeven aan

Kalverartsen
Dit zijn onze geborgde kalverartsen:  Jaap, Fons, Hans en Teus
of kijk op 
http://www.geborgdedierenarts.nl/vleeskalverdierenarts

Achtergrond
Vleeskalveren zijn te verdelen in blankvleeskalveren en rosékalveren.

De vleeskalveren zijn voornamelijk afkomstig van melkveebedrijven waar deze kalveren niet nodig zijn voor de opfok tot koeien of stieren voor de melkveehouderij. Daarnaast komen er ook kalveren van bedrijven met vleesvee (rassen voor de productie van vlees).

Blankvleeskalveren krijgen tijdens hun gehele leven melk én ruwvoer. Bij rosékalveren stopt de melkgift na ongeveer 2 maanden. Vanaf die tijd bestaat hun rantsoen uit ruwvoer aangevuld met krachtvoer.

Alle kalveren worden na acclimatisering op het bedrijf, in groepen gehouden.