Maak een afspraak

Misvormde lammeren, blauwtong of toch een andere oorzaak?

Helaas komt het zo nu en dan voor: een lam wat misvormd is en een aangeboren afwijking heeft in de lichaamsbouw. Ook dit jaar ontvingen wij enkele meldingen van afwijkend geboren lammeren. De vraag rijst dan natuurlijk direct wat de oorzaak is van zo’n afwijkend lam.

Er wordt nogal eens gesuggereerd dat blauwtong de oorzaak is van de afwijkingen. Toch is dat meestal niet het geval. Tot nu toe werd in de meeste gevallen het Schmallenberg virus aangetroffen in de misvormde lammeren. Een dalende afweer in de schapenpopulatie is waarschijnlijk de oorzaak van deze infectie.

Net als bij blauwtong wordt het Schmallenberg virus overgebracht door knutten. Sinds 2011 komt het virus in Nederland voor en gaf in de eerste jaren veel klachten. Daarna werd er zo nu en dan nog over gerapporteerd. Een infectie tijdens de dracht geeft misvormingen als kromme poten, gedraaide rug of dummy lammeren, die blind zijn, niet willen drinken maar aan de buitenkant normaal gebouwd zijn. Bij deze lammeren zijn vaak de hersenen onderontwikkeld.

Van het blauwtongvirus is bekend dat het ook afwijkingen aan het zenuwstelsel kan geven bij de ongeboren vrucht. Toch bleek tijdens de uitbraak van blauwtong type 8 in Nederland (2006-2008) deze invloed gering. Hoe het met het huidige blauwtong virus type 3 gaat is nog onbekend.

Daarom is het erg belangrijk om melding te doen van afwijkend geboren lammeren bij uw dierenarts of de GD. In overleg kunnen lammeren opgestuurd worden voor een sectie onderzoek. Dit kan in bepaalde gevallen ook op kosten van GD in het kader van de monitoring op dierziektes.

Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar

7 dagen per week onder de volgende nummers:

Gezelschapsdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 01

Buiten openingstijden:

0900-7763332

Landbouwhuisdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Paarden

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Gezelschapsdieren

Spreekuur maandag t/m vrijdag:
Alleen op afspraak van 8:30 tot 17:00 uur
Dinsdagavond op afspraak van 18.30-19.30 uur
Zaterdag op afspraak van 09.00-10.30 uur

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag apotheek open van 9.15-11.00 uur

Landbouwhuisdieren

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m zaterdag 08.00-09.00 uur
Verder alleen op afspraak

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-09.30 uur

Altijd op de hoogte?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Nieuwsbrief

Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum

Rondweg 78
8091XK Wezep

Route