Maak een afspraak

Vleeskalveren

De dierenartsen van Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum begeleiden een groot aantal vleeskalverbedrijven. Deze liggen voornamelijk in het midden van het land. De 4 geborgde kalverartsen zorgen voor een intensieve begeleiding van hun bedrijven. Dit zijn zowel blankvlees, als rosé start, rosé afmest en rosé combi bedrijven.

Onze doelstelling is om onze klanten optimaal van dienst te zijn met kwalitatief goede zorg en begeleiding. Dat doen we met aandacht voor diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid.

Begeleiding
Bij de begeleiding van vleeskalverbedrijven ligt de nadruk op preventie, omdat een gezond koppel een voorwaarde voor een goed resultaat is. Alle randvoorwaarden moeten kloppen, daarom denken we graag mee over huisvesting, klimaat en voeding. Waar nodig grijpen we in met een gerichte therapie. Op deze manier dragen we bij aan de vermindering van het antibioticagebruik. Samen met de veehouder en de vertegenwoordigers van de integraties willen we van elke ronde weer een succes maken.

Continue werken aan vooruitgang
Naast de dagelijkse begeleiding van vleeskalverbedrijven zijn dierenartsen van Boven Veluwe ook betrokken bij sectoroverleg en verschillende vormen van onderzoek op het gebied van vleeskalveren.
Verder hebben we dierenartsen die gespecialiseerd zijn in de welzijnsmonitor vleeskalf en geven we onderwijs aan studenten diergeneeskunde met afstudeerrichting landbouwhuisdieren.
We werken continue aan de verbetering van onze kennis en kwaliteit, ten dienste van onze klant.
De dierenartsen van Boven Veluwe staan voor een maatschappelijk geaccepteerde kalverhouderij met oog voor volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn.

Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar

7 dagen per week onder de volgende nummers:

Gezelschapsdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 01

Buiten openingstijden:

0900-7763332

Landbouwhuisdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Paarden

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Gezelschapsdieren

Spreekuur maandag t/m vrijdag:
Alleen op afspraak van 8:30 tot 17:00 uur
Dinsdagavond op afspraak van 18.30-19.30 uur
Zaterdag op afspraak van 09.00-10.30 uur

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag apotheek open van 9.15-11.00 uur

Landbouwhuisdieren

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m zaterdag 08.00-09.00 uur
Verder alleen op afspraak

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-09.30 uur

Altijd op de hoogte?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Nieuwsbrief

Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum

Rondweg 78
8091XK Wezep

Route