Maak een afspraak

Privacy Verklaring

Algemeen

Contactgegevens: DGC Boven-Veluwe, Rondweg 78 8091XK Wezep
Gezelschapsdieren      038-3766201
Landbouwhuisdieren 038-3766200

Registratie persoonsgegevens

DGC Boven-Veluwe legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in één van onze vestigingen, worden deze bewaard.

Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van DGC Boven-Veluwe.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • Geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites. Dit gebeurt onder meer door gebruik van cookies (zie ook ons cookiebeleid).

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door DGC Boven-Veluwe gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om een opdracht/behandeling uit te voeren,
 2. Om u te informeren over de status van uw opdracht/behandeling,
 3. Voor het meten van de klanttevredenheid,
 4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 8. Voor het versturen van facturen, zowel elektronisch als per post.
 9. Voor het versturen van herinneringskaarten en/of condoleancekaarten, zowel elektronisch als per post.
 10. Boven Veluwe DGC zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht/behandeling noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die DGC Boven-Veluwe over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@dgcbovenveluwe.nl. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij DGC Boven-Veluwe geregistreerde gegevens.
Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Bewaartermijn, rechten en plichten

In het kader van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal DGC Boven-Veluwe zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van DGC Boven-Veluwe mag verwachten, dat wij alle, voor uw dier relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie te alle tijde, maar wel binnen het redelijke, direct beschikbaar hebben.

 • DGC Boven-Veluwe is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege, de Stralingsbeschermingswet (onderdeel van de Kernenergiewet die gaat over het gebruik van röntgenapparatuur) alsmede voor de belastingdienst.
 • Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd, hetgeen betekent dat wij uw dossier “voor altijd” moeten bewaren. Ook al is uw dier inmiddels overleden.

Met het aangaan van deze behandelingsovereenkomst bent u verplicht om de juiste persoonsgegevens te verstrekken aangezien deze gegevens nodig zijn voor een correcte verslaglegging en behandeling van uw gehouden dier(en).

Voor verdere details rondom de werkwijze van DGC Boven-Veluwe verwijzen we naar onze algemene voorwaarden. Dit document kunt u te allen tijde inzien op onze webpagina.

Heeft u een klacht over onze omgang met uw privacy, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 – 2001 201.

Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar

7 dagen per week onder de volgende nummers:

Gezelschapsdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 01

Buiten openingstijden:

0900-7763332

Landbouwhuisdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Paarden

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Gezelschapsdieren

Spreekuur maandag t/m vrijdag:
Alleen op afspraak van 8:30 tot 17:00 uur
Dinsdagavond op afspraak van 18.30-19.30 uur
Zaterdag op afspraak van 09.00-10.30 uur

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag apotheek open van 9.15-11.00 uur

Landbouwhuisdieren

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m zaterdag 08.00-09.00 uur
Verder alleen op afspraak

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-09.30 uur

Altijd op de hoogte?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Nieuwsbrief

Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum

Rondweg 78
8091XK Wezep

Route