Maak een afspraak

Melkvee

Kernpraktijken Rundvee

DierGezondheidCentrum  Boven-Veluwe is aangesloten bij Kernpraktijken rundvee.

De Vereniging Kernpraktijken Rundvee is een samenwerkingsverband tussen grotere vooruitstrevende rundveepraktijken in Nederland met als doel een gemeenschappelijke herkenbaarheid op het gebied van kennis, kunde en kwaliteit voor alle stakeholders in de sector.

Missie en Visie Kernpraktijken Rundvee
De Vereniging Kernpraktijken Rundvee werkt aan een betere diergezondheid en een optimale bedrijfsvoering voor veehouder en dierenarts. Door met meerdere praktijken samen te werken bundelen we kennis en expertise, waarmee we onze veehouders adviseren hoe hun koppel gezond te houden. We werken met elkaar aan concepten en innovaties die leiden tot een optimale levensduur van het melkveekoppel en tot een gezonde, rendabele bedrijfsvoering van de individuele praktijken. Voor stakeholders in de sector vormen wij een betrouwbare partner.

Kwaliteit waarborgen
Alle praktijken binnen Kernpraktijken Rundvee zijn ISO 9001 gecertificeerd en werken ieder jaar aan verbetering binnen hun kwaliteitssysteem. Dit wordt gedaan door externe audits en het leren van elkaar. Daarnaast wordt de kwaliteit getoetst door een onafhankelijke organisatie die niet aan de beroepsgroep gebonden is. Op deze manier ontstaat een uniek en hoog kwaliteitsniveau. ISO helpt tevens om de belangen van de veehouder centraal te laten staan. 

Omvang
Binnen Kernpraktijken Rundvee zijn 97 geborgde rundveedierenartsen werkzaam, verdeeld over 13 praktijken verspreid over Nederland. Meer dan 240.000 koeien in ruim 2400 UBN’s  kunnen rekenen op onze kennis en kunde, die wordt ingezet om samen met de veehouders te werken aan een optimale bedrijfsvoering gericht op diergezondheid en dierenwelzijn.

Organisatievorm
Kernpraktijken Rundvee is een vereniging met een bestuur. Als overlegorganen beschikt het over een Centraal Overleg (CO) dat de strategische lijn uitzet en over een Veterinair Overleg (VO) waar de praktische en diersoort specifieke zaken aan de orde komen. De dagelijkse uitvoering van taken wordt uitgevoerd door de directeur + assistente. De aangesloten praktijken leveren een grote bijdrage door hun input in de verschillende werkgroepen en commissies.

Bedrijfsgezondheidsplan
Een belangrijke pijler van Kernpraktijken is het eigen digitale bedrijfsgezondheidsplan. In samenwerking met Evidence Based Veterinary Consuntancy (UK) is een digitaal BGP gebouwd, dat door de praktijken wordt gebruikt. Dit gemeenschappelijk BGP is niet alleen een belangrijke tool om de melkveehouders naar een hoger plan te brengen, maar geeft ook inzicht in de prevalentie van de verschillende aandoeningen op melkveebedrijven. Door benchmarking binnen en tussen praktijken wordt er meer inzicht verkregen in de verschillende dierziekten en bij behorende risicofactoren.

In het bedrijfsgezondheidsplan wordt ieder jaar een nieuwe module ontwikkeld, om de verschillende bedrijfsonderdelen van het melkveebedrijf  te optimaliseren.

 

Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar

7 dagen per week onder de volgende nummers:

Gezelschapsdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 01

Buiten openingstijden:

0900-7763332

Landbouwhuisdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Paarden

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Gezelschapsdieren

Spreekuur maandag t/m vrijdag:
Alleen op afspraak van 8:30 tot 17:00 uur
Dinsdagavond op afspraak van 18.30-19.30 uur
Zaterdag op afspraak van 09.00-10.30 uur

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag apotheek open van 9.15-11.00 uur

Landbouwhuisdieren

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m zaterdag 08.00-09.00 uur
Verder alleen op afspraak

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-09.30 uur

Altijd op de hoogte?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Nieuwsbrief

Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum

Rondweg 78
8091XK Wezep

Route