Maak een afspraak

Pluimveedierenartsen gaan samenwerkingsverband aan

Alle negen geborgde pluimveedierenartsen van vijf allround dierenartsenpraktijken werken sinds januari dit jaar samen in het samenwerkingsverband Pluimage – Pluimveedierenartsen.

De pluimveedierenartsen spraken hier al anderhalf jaar over. Jos van Arkel en Sara Losiak-Oldak van Dierenkliniek Den Ham (OV), Teus Kreuger, Elena Groot en Albert Visser van DGC Boven Veluwe, Simon van Laar en Gerard van Eijden van DAP Animal Care, Marcel Wiering van Van Dijk tot Duin Dierenartsen en Erwin de Haan van Groepspraktijk Dierenartsen Barneveld werken sinds begin dit jaar dus samen. Hun verzorging gebied loopt van de Veluwe, noordelijke deel Gelderland/Achterhoek via Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland tot en met Noord Holland

„Wij hebben dit gedaan om onderling kennis uit te wisselen, voldoende body en omvang te hebben en te houden in een turbulent ontwikkelende pluimveesector en bovenal om pluimveehouders (ook) in de toekomst goed te kunnen bedienen”, motiveert Jos van Arkel.

„Wij hebben de kennis en ambitie om alle pluimvee deelsectoren te bedienen. Naast het begeleiden van kippenbedrijven, bedienen wij ook klanten uit de eenden- en kalkoenhouderij, alsmede hobbypluimveehouders. Alles met veren krijgt onze zorg en aandacht.”
Doelen

De doelen van hun samenwerkingsverband zijn als volgt:

Het behouden van onze onafhankelijkheid als pluimveedierenarts. „Dat wil zeggen we werken met respect voor ons beroep, onze klant en het dier (autonomie). Gebaseerd op de waarden: accurate en actuele kennis van pluimveegezondheidszorg en dierenwelzijn.”
Oog houden voor het sectorbelang en de samenleving.
Een gesprekspartner zijn voor de periferie en ketenregisseur.
Duidelijke profilering als sterke pluimveepraktijk.

Een groot voordeel voor familiebedrijven met meerdere takken van veehouderij is volgens Pluimage – Pluimveedierenartsen dat zij regionaal gebruik kunnen maken van één praktijk waar naast pluimvee ook varkens, koeien – en vleeskalveren welkom zijn.

Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar

7 dagen per week onder de volgende nummers:

Gezelschapsdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 01

Buiten openingstijden:

0900-7763332

Landbouwhuisdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Paarden

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Gezelschapsdieren

Spreekuur maandag t/m vrijdag:
Alleen op afspraak van 8:30 tot 17:00 uur
Dinsdagavond op afspraak van 18.30-19.30 uur
Zaterdag op afspraak van 09.00-10.30 uur

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag apotheek open van 9.15-11.00 uur

Landbouwhuisdieren

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m zaterdag 08.00-09.00 uur
Verder alleen op afspraak

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-09.30 uur

Altijd op de hoogte?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Nieuwsbrief

Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum

Rondweg 78
8091XK Wezep

Route