Maak een afspraak

Slepende melkziekte (ketose)

Slepende melkziekte (ketose)

Risico dieren voor ketose identificeren. Er zijn 4 eenvoudige selectiecriteria voor het identificeren van hoogrisicodieren voor ketose op uw bedrijf:

Hoge Body Condition score (BCS)
Koeien met een BCS > 3,5 tijdens de droogstand hebben meer lichaamsvet en zijn hierdoor hoogrisicodieren voor ketose.

Oudere koe 3e of latere lactatie
Koeien vanaf de 3de lactatie lopen meer kans op ketose omdat ze relatief meer melk produceren- Oude vaarzen
Vaarzen die ouder zijn dan 27 maand bij het afkalven hebben meer lichaamsvet en zijn hierdoor hoogrisicodieren voor ketose

– Slecht opgestarte koeien bij vorige lactatie
Koeien met een transitieziekte de eerste maand na vorige kalving (ketose, lebmaag verplaatsing, metritis, mastitis, aan de nageboorte staan, late tochtigheid etc.) hebben meer kans op het ontwikkelen van ketose.

Hoe kun je negatieve energiebalans voorkomen

In principe maakt iedere koe na afkalven een negatieve energiebalans (NEB) door. Dit wordt veroorzaakt door dat meer energieverlies plaatsvindt aan de productie van melk, dan de eerste dagen opgenomen kan worden via het voer. Om deze NEB te compenseren worden de eigen reserves aangesproken; lichaamsvet wordt omgezet in ketonlichamen, welke voor een klein deel als energie verbruikt kunnen worden. Het lichaam kan een kleine mate van deze “afvalstoffen” aan, maar een te grote hoeveelheid is schadelijk voor de koe. Dit noemt men ketose ofwel (slepende)melkziekte.

Ketose meting

Middels de MPR wordt ketose gemeten. Het optimale meetmoment ligt tussen de 3 en 21 dagen. Met een MPR op iedere 6 weken komt ruim 60 procent ongezien door de ketose meting. Deze vorm van diagnostiek geeft dus niet altijd voldoende informatie. Ketonlichamen kunnen ook in de melk, de urine en het bloed gemeten worden, waarbij de laatste de beste methode is. Wanneer meer dan 10 procent van de dieren een ketose doormaakt na afkalven, geeft dit aanleiding tot het nemen van maatregelen. Met het juiste management is het zeker mogelijk het optreden van (slepende) melkziekte te voorkomen.

Kexxtone bolus
De Kexxtone bolus is niet een product om standaard bij alle koeien in te zetten, maar is wel een uitkomst voor koeien met een verhoogde kans op slepende melkziekte. De bolus dient aan droge koeien gegeven te worden, ongeveer 3 tot 4 weken voor het afkalven. De bolus drijft op de pensmat, waar de werkzame stof gedurende ongeveer 90 dagen afgegeven wordt. Deze werkzame stof zorgt ervoor dat er een verschuiving in de pens plaats vindt van pensbacteriën en microben naar meer energie vormende bacteriën en microben. De bolussen zijn per stuk of per 5 stuks verpakt.

Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar

7 dagen per week onder de volgende nummers:

Gezelschapsdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 01

Buiten openingstijden:

0900-7763332

Landbouwhuisdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Paarden

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Gezelschapsdieren

Spreekuur maandag t/m vrijdag:
Alleen op afspraak van 8:30 tot 17:00 uur
Dinsdagavond op afspraak van 18.30-19.30 uur
Zaterdag op afspraak van 09.00-10.30 uur

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag apotheek open van 9.15-11.00 uur

Landbouwhuisdieren

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m zaterdag 08.00-09.00 uur
Verder alleen op afspraak

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-09.30 uur

Altijd op de hoogte?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Nieuwsbrief

Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum

Rondweg 78
8091XK Wezep

Route