Maak een afspraak

Vliegenbestrijding? Begin op tijd!

Directe en indirecte schade door vliegen en andere ectoparasieten wordt vaak onderschat. Naast dat het veel hinder en onrust bij u en uw vee veroorzaakt en het dierenwelzijn aantast, hebben ze ook negatieve invloed op de productiviteit van uw veestapel. Bovendien kunnen vliegen via mest onder meer E.Coli, Salmonella, zomerwrang, besmettelijke oogontsteking, Staphylococcus aureus en nog een aantal andere ziekteverwekkende bacteriën en virussen verspreiden.

Nu het lente is, zijn er nog weinig vliegen waar te nemen. Als de temperatuur stijgt, neemt de populatie vliegen echter snel toe. Bij een temperatuur van 12 graden en hoger, vermeerderen vliegen zich. Eén vlieg legt wel 1000 eieren en onder ideale omstandigheden kan een paar vliegen binnen 4 weken uitgroeien tot 1 miljoen vliegen!! Het maximum wordt dan bereikt in de maanden juni tot oktober.

In de praktijk zien we gelukkig dat er bij veel veehouders veel wordt gedaan aan vliegenbestrijding. Echter kunt u zich voorstellen dat de effectiviteit in de zomermaanden bij een enorme populatie vliegen vaak te wensen overlaat. Daarom willen we u middels deze brief erop wijzen dat vroeg beginnen de sleutel tot succes is. Door tijdig te behandelen en de behandeling regelmatig te herhalen wordt namelijk de opbouw van de vliegenpopulatie (en dus van de populatie eieren, maden en poppen) voorkomen. Zie hieronder enkele handige tips.

1. Voorkom dat vliegen plaatsen vinden waar ze eieren kunnen leggen: de volwassen vlieg vormt 15% van de populatie, dus de eieren, maden en poppen in de mest zorgen voor nieuwe aanwas. Zorg dus voor een optimale hygiëne in de stal en mest strohokken regelmatig uit.

2. Start vroeg in het seizoen: bij een temperatuur van 12 graden of hoger, kunnen vliegen zich ontwikkelen. Begin daarom rond april met behandelen van de omgeving en vee.

3. Mix wekelijks de mest: in vloeibare mest verloopt de ontwikkeling van de larven namelijk moeizaam.

4. Gebruik maden- en vliegendodende middelen zoals Neporex in de stal.

5. Herhaal de behandeling met pour-on regelmatig.

Bij spoed 24 uur per dag bereikbaar

7 dagen per week onder de volgende nummers:

Gezelschapsdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 01

Buiten openingstijden:

0900-7763332

Landbouwhuisdieren

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Paarden

Rondweg 78, Wezep

(038) 376 62 00

Gezelschapsdieren

Spreekuur maandag t/m vrijdag:
Alleen op afspraak van 8:30 tot 17:00 uur
Dinsdagavond op afspraak van 18.30-19.30 uur
Zaterdag op afspraak van 09.00-10.30 uur

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag apotheek open van 9.15-11.00 uur

Landbouwhuisdieren

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m zaterdag 08.00-09.00 uur
Verder alleen op afspraak

Apotheek open:
Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
Zaterdag 08.00-09.30 uur

Altijd op de hoogte?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Nieuwsbrief

Boven Veluwe DierGezondheidsCentrum

Rondweg 78
8091XK Wezep

Route